Algemeen

 Conserveren van waardevolle voorwerpen.


Conserveren is ook het houdbaar maken en in stand houden van kunstwerken en voorwerpen van geschiedkundig belang. Dat is het werk van een conservator van een museumcollectie.

Wat is het verschil tussen conservering en restauratie? Er bestaat nog weleens verwarring wat de termen conservering en restauratie betekenen. Hieronder wordt uitgelegd waar het ene vakgebied ophoudt en de ander begint. Preventieve conservering is het geheel aan maatregelen en handelingen dat erop gericht is een optimale omgeving te scheppen voor het bewaren en exposeren van objecten, hierbij wordt dus niet direct op het object zelf ingegrepen. Te denken valt aan bijvoorbeeld klimaatregeling, verpakkingen en monitoring van ongedierte. Doel is het mijden en minimaliseren van toekomstig verval, schade en waardeverlies. Conservering is het geheel aan maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van een object te stabiliseren. Hierbij wordt direct maar zo min mogelijk ingegrepen op het object. Voorbeelden zijn het verwijderen van vuil of valse vouwen en het repareren van scheurtjes. Doel is het geconstateerde verval tegen te gaan en te verzekeren dat het object beschikbaar is voor onderzoek, presentatie of digitalisering. Restauratie is het geheel aan handelingen dat erop gericht is het object in oorspronkelijke of een andere, van te voren gedefinieerde toestand terug te brengen. Hierbij wordt direct op het object ingegrepen. Doel is de conditie van het object te verbeteren of in een zodanige staat te brengen dat zijn functioneren ten behoeve van onderzoek en publiekspresentatie (weer) betekenis krijgt en gewaarborgd wordt.
  •  

    In musea bewaren we voorwerpen voor de eeuwigheid of in ieder geval zo lang mogelijk. Maar alles is onderhevig aan verval, dat is een natuurlijk proces. In musea proberen we dat proces te vertragen en de levensduur van de ons toevertrouwde objecten te verlengen. Objecten verpakken om te beschermen tegen direct licht en stof zijn vormen van preventieve conservering.

     


  •  

    top